afbeelding

DISCLAIMER

URL: http://www.lebellechasse.com

Bedrijf, organisatie: Hôtel Le Bellechasse Saint-Germain

Bedrijfsnaam: SASU Hôtel Bellechasse

8 rue de Bellechasse

75007 Parijs - Frankrijk

Tel: +33 1 45 50 22 31

Fax: +33 1 45 51 52 36

MAIL: info@lebellechasse.com

RCS: PARIJS 488 985 185

Aandelenkapitaal: €2.700.000

BTW: FR26 488 985 185

Naam van de vakbond: BNI

Naam bemiddelaar: AME

Doel van de site: Promotie van de vestiging

Directeur publicatie, wettelijk vertegenwoordiger: M. Jacques blanc

Verantwoordelijke redactie: Dhr. Arnaud Dupin

Webmaster, ontwerp, revisie, artistieke leiding: SAS WIHP

Fotografie: Christophe Bielsa

Hosting internet: SAS WIHP

Voorzitter van SAS WIHP: Vincent RAMELLI

Deze site presenteert:

● Informatieve inhoud

● Online gegevensverzameling

Franse wet bescherming persoonsgegevens: deze site is aangemeld bij de Commissie - Franse wet bescherming persoonsgegevens: deze site is aangemeld bij de Commissie Nationale Informatique et Liberté. U hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te rectificeren en te verwijderen (art. 34 van de Franse wet op de gegevensbescherming). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: info@lebellechasse.com.

- Eigendom: De site en de informatie op de site worden beschermd door de Franse wet op intellectueel eigendom en door internationale verdragen. Behalve voor gebruik binnen de familiekring of voor privédoeleinden, mag de site en geen enkel element van de inhoud ervan worden gereproduceerd, heruitgegeven, herschreven, gewijzigd of doorgegeven zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

- In geval van een geschil tussen de professional en de consument, zal deze laatste een minnelijke schikking nastreven.

Als er geen minnelijke schikking kan worden bereikt, kan de consument de zaak gratis voorleggen aan de consumentenbemiddelaar waarbij de beroepsbeoefenaar is aangesloten, d.w.z. de Vereniging van Europese Mediators (AME CONSO), binnen een periode van één jaar vanaf de datum van de schriftelijke klacht die naar de beroepsbeoefenaar is gestuurd.

Verwijzing naar de consumentenombudsman moet worden gedaan :

- ofwel door het formulier in te vullen dat daartoe beschikbaar is op de website van AME CONSO: www.mediationconso-ame.com ;

- of per post gericht aan AME CONSO, 197 Boulevard Saint-Germain - 75007 PARIS.

Link naar het online platform voor geschillenbeslechting (RLL):

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=FR

- Wij informeren onze klanten over hun recht om zich in te schrijven op de lijst voor bezwaar tegen telefonische colportage: https://www.bloctel.gouv.fr/

Herroepingsrecht van toepassing op overeenkomsten op afstand en buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten (artikelen L221-18 tot en met L221-28 van de consumentencode): het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor overeenkomsten betreffende: het verstrekken van huisvestingsdiensten, met uitzondering van woonaccommodatie, goederenvervoerdiensten, autoverhuur, catering of vrijetijdsactiviteiten die op een bepaalde datum of een bepaald tijdstip moeten worden verstrekt.